Дружество "Краезнание" - гр.Плевен

7

АНГЕЛОВ Аспарух Бойков. Животът в старото Муселиево: Бит, поминък, душевност. Аспарух Бойков Ангелов. – В. Търново: Фабер, 2007. – 140 с.: с ил., черт.

 

SSI© Този сайт е направен със съдействието на Симеон Илиев

Make a free websiteWebnode