Дружество "Краезнание" - гр.Плевен

Библиотека

1

АНГЕЛОВ, Ангел Илиев. Говорът на с. Мечка, Плевенско / Ангел Илиев Ангелов. –...

2

АНГЕЛОВ, Ангел Илиев. Опълченецът – герой Никола Василев Комитски: Биографичен...

3

АНГЕЛОВ, Ангел Илиев. Православни празници и народни традиции в с. Мечка,...

4

АНГЕЛОВ, Ангел Илиев. Село Мечка Плевенско: Кратка история / Ангел Илиев Ангелов....

5

АНГЕЛОВ Илиев Ангел .Село Мечка ,Плевенско. Празничен календар./Ангел Илиев...

6

АНГЕЛОВ Аспарух Бойков. Муселиево: Пътуване във времето: Историческо изследване...

7

АНГЕЛОВ Аспарух Бойков. Животът в старото Муселиево: Бит, поминък, душевност....

8

БЕЛЧЕВ, Деян. Завинаги в народната памет. Предания за Васил Левски от...

9

БОЕВ, Симеон, Родно село./Симеон Боев. – Краеведско проучване. Плевен, 2009, 159...

10

 БОРИСОВ, Костадин. Обичаи, празници, родословие и настояще – село Тотлебен /...

11

БОРИСОВ, Костадин. Село Тотлебен: Кратки записки за географското положение,...

12

. БУРТОВ, Марин. Истини от болка и радост. (Литературна мемоаристика). /Марин...

13

ВАСИЛКОВ, Недю. Славяново Плевенско, двадесети век./Недю Василков. – Плевен,...

14

. ВИТАНОВ, Славомир. Садовец – ономастика, празници и фолклор / Славомир Витанов....

15

Ватев Георги. Историята на моя род. Прочети тази книжка  за да се научиш как...

16

ВИТСКИ, Слави. Садовец: Исторически календар / Слави Витски. – [Плевен], 1998. –...

17

ВИТСКИ, Слави. Садовец / Слави Витски. – Търговище, 1994. – 148 с.  

18

. ВРАЙКОВА, Елена.Белене. Говор на павликяните –католици./Елена Антонова Врайкова...

19

В ТЪРСЕНЕ НА РОДОВИТЕ КОРЕНИ. Сборник. Клуб „Краезнание” към СОУ „Иван Вазов”. –...

20

Гергов, Герго Димитров. История на село Глава. Плевен, 145 стр., 2004г

21

ГЕТОВ, Павел П. Беглеж: Исторически календар / Павел Гетов. – София: Отеч....

22

ГОСПОДИНОВ, Тодор Георгиев. Блаженият епископ Евгений Босилков – рожба на...

23

ГОСПОДИНОВ, Тодор Георгиев. Из миналото на Белене: От древни времена до наши дни...

24

ГОСПОДИНОВ, Тодор. Просветно-образователното дело в Белене / Тодор Господинов. –...

25

ГОСПОДИНОВ, Тодор. Свищовският граал./Тодор Господинов. – Плевен, 2009, 369...

26

ГОСПОДИНОВА-ДЕШКОВА, Маргарита. Кметът Иван Миндиликов и неговото време....

27

ДАВИДОВА, Гергина.Ореховица, древна, настояща, бъдеща. /Гергина Двидова...

29

ДАНАИЛОВ, Петър и др. Комарево: От древността до 1944 г.: Ист. летопис / Петър...

30

ДАНАИЛОВ, Петър. Записки за петдесетилетието 1945-1995 [с. Комарево] / Петър...

31

ДАНОВА, Светла. [Сто и четиридесет] 140 години образователно дело / Светла Данова...

32

ПЕТКОВА, Светла. Шест века Петърница: Хроника/Светла Данова Петкова – с....

33

 ДИЛКОВ, Петко. Родовете на Тодорово, Плевенско / Петко Найденов Дилков. –...

34

ДИЛКОВ, Петко Найденов. Тодорово, Плевенско: Краеведско проучване / Петко...

35

ДИЛКОВ, Петко. Калугерово, Софийска област: Краеведско проучване/Петко Найденов...

36

ДИНОВ, Йордан Георгиев. Плевенски книжовници – математици / Йордан Георгиев...

37

. ЕХО от Македония: Юбилеен сборник / Състав. Мариана Хицовска, Петко Дилков. –...

38

ИВАНОВ, Въло. Нашият роден край – община Долни Дъбник / Въло Иванов. – София:...

39

ИВАНОВА, Мария. Словесното фолклорно богатство на банатските българи от село...

40

КОВАЧЕВ, Велчо. История на село Върбица, община Плевен./Велчо Вълков Ковачев. –...

41

КОСТИКОВ, Тодор А. Сомовит: [Краеведски очерк] / Тодор А. Костиков. – Варна:...

42

КОСТОВ, Илия. Село Рупци. Кратък летопис./Илия Лалов Костов. – Плевен, 2007, 43...

43

КРАЕВЕДСКИ СБОРНИК: [Кн.] 1 - /Съставил и ред. Петко Дилков. – В. Търново:...

45

КЪНЕВ, Христо. 100 години потребителна кооперация „Помощ” - гр. Славяново...

46

МАШЕВ, Красимир. Град Тръстеник в миналото / Красимир Машев. – Плевен: Сев. ехо,...

47

МИТЕВ, Атанас. История на Каменското народно читалище “Просвета” / Атанас Митев....

48

МИТОВ, Борис. Крушовене, Крушовене…Незавършена история./Борис Флоров Митов. –...

49

МАРИНОВА, Ася. Живот за всички. Димитър Първанов (1900-2005). /Ася Стефанова...

50

МЕРДЖАНОВА, Иванка. Село мое. Върбица през вековете. /Иванка Цонева Мерджанова. –...

51

НА ДВАТА БРЯГА: [Краеведски очерк] / Ред. кол. Наню Нейков – отг. ред. и др. –...

52

НЕЙКОВ, Наню. Началото на края: /Наню Нейков. – София, Изд.на Отеч.фронт, 1989....

53

НЕЙКОВ, Наню. Преди 7000 години и след това: [с. Телиш – Плевенска област] / Наню...

54

ПАНКОВ, Илия Атанасов. Асеновци: [Историч. очерк] / Илия Панков. – София: Отеч....

55

ПАНКОВ, Илия Атанасов. Ботйовият четник Пеньо Йончев: Худож.-докум. повест /...

56

ПАНКОВ, Илия Атанасов. Опълченците от Плевенския край: [Изследване] / Илия А....

57

ПЕТКОВ, Васил. Между два друма: Из миналото на село Горна Митрополия / Васил...

58

ПЕТКОВ, Васил. Спомен за село Горна Митрополия./Васил Петков Иванов. – София,...

59

ПЕТКОВА, Светла Данова. Петърница: Духовни пътеки / Светла Д. Петкова. – Плевен:...

61

ПЕТЪР ДАНАИЛОВ, Георги Митев,Йордан Еленски.Комарево от древността до 1944...

62

ПЪРВАНОВ БОРИСЛАВ, Асен Асенов, Димитър Аспарухов. Бръшляница от далечното...

63

РОДОВЕ на основатели на Плевенския революционен комитет и диарбекирски заточеници...

64

 РОМАНОВ, Андрей и др. Славовица през вековете: Славовица на 700 години –...

65

САРАФОВ, Димитър Димитров. От Мъртвица към Подем: Краеведско изследване / Димитър...

66

СВИЛЕНСКИ, Трифон. Видни личности от 1837 до 2000 год. гр. Пелово, обл. Плевенска...

67

СВИЛЕНСКИ, Трифон. Пелово: [Истор. очерк] / Трифон Свиленски. – София: Отеч....

68

СВИЛЕНСКИ, Трифон. Родове – живот и бит (Етнография на гр. Пелово) / Трифон...

69

СВИЛЕНСКИ, Трифон. По следите на времето – градеж и грабеж./Трифон Свиленски –...

70

СИМЕОНОВ, Цветан. Данаил Хр. Попов – чистонародният деец: Живот и дело 1840-1909...

71

СИМЕОНОВ, Цветан Рангелов. За да има история: Студии, документи, статии, доклади...

72

СПАСОВ, Петко. През овразите на времето.(Мемоари)./Петко Спасов Ненов. – Плевен,...

73

СТЕРКОВ, Кирил. Кратка история на село Въбел – Никополско / Кирил Стерков. –...

74

СТОЙКОВ, Георги.Там, дето ечаха суровите битки./Георги Стойков Делийски. –...

75

СТУДЕНЕЦ: Сборник / Състав. Слави Витски. – Плевен: ОС на БТС, 1984. – 40 с.

76

ТОМОВА, Вили. Плевенски общински вестник (1920-1940): Библиогр. указ. / Състав....

77

ТОЦЕВ, Васил. История на гр. Славяново от основаването ме до наши дни....

78

УЧИЛИЩНО КРАЕЗНАНИЕ Плевенски край. Учебно помагало.Съст. Петко Дилков, Деян...

79

ХИЦОВСКА, Мариана. Брестовец Плевенско: “Незавършена история”: Краеведско...

80

ЦЕНКУЛОВСКИ, Никола.Страници от миналото на село Червен бряг./Никола Трифонов...

81

ЦОЛОВ, Васил Христов. Рупци / Васил Христов Цолов. – Плевен: Библиограф, 2000. –...

82

ЧЕРНЯЛСКИ, Веселин. Поглед в миналото на село Горталово / Веселин Чернялски. –...

83

ЧОРБАДЖИЕВ, Николай. Плевенските печатници; Поборници и културно-просветни дейци:...

84

ЯБЛАНСКИ, Ячо. Повторен прочит: Спомени [с. Бъркач] / Ячо Яблански. – Плевен:...

SSI© Този сайт е направен със съдействието на Симеон Илиев

Make a free websiteWebnode