Дружество "Краезнание" - гр.Плевен

3

АНГЕЛОВ, Ангел Илиев. Православни празници и народни традиции в с. Мечка, Плевенско / Ангел Илиев Ангелов. -–2 прераб. изд. – Габрово: Габрово принт, 2003. – 104 с.: с ил.

 

SSI© Този сайт е направен със съдействието на Симеон Илиев

Make a free websiteWebnode