Дружество "Краезнание" - гр.Плевен

Дружество “Краезнание” – Плевен


 Дружество “Краезнание” – Плевен е основано на 15 февруари 1990 г. като Клуб “Родознание”, продължител на идеите и дейностите извършвани от секция “Родознание” към Българското историческо дружество – Плевен, създадена през 1986 г. Целите, които си постави Клубът бяха развитие и популяризиране на набиращата популярност по онова време родоизследователска дейност (генеалогия) и формирането й като нова научна дисциплина. На регионално равнище през 80-те години тя доби голяма популярност и за кратко време набра голям брой съмишленици. Почти във всяко селище бяха организирани родови проучвания и проведени родови срещи, посрещнати с голям интерес и радващи се на масово участие.  


____________________________________________________________________________________________________________________________________


 The Society for Local and Area Studies in Pleven was established in 1990 as ”Genealogy” Club. This is a public, independent organization representing the joint effort of ardent citizens from the Pleven region - people with various background and occupation, who are interested in research of the historic, economic and cultural past of their home communities, as well as studies of family trees, they also organize family gatherings. The main purpose of the society is to give methodological and organizational support for the aforementioned activities, to help expand and promote the local studies, to encourage the younger generations to love their local community and their homeland.

 

 

SSI© Този сайт е направен със съдействието на Симеон Илиев

Make a free websiteWebnode