Дружество "Краезнание" - гр.Плевен

64

 РОМАНОВ, Андрей и др. Славовица през вековете: Славовица на 700 години – летопис за отминалото време на нашия роден край / Андрей Романов, Тодор Илиев. – Плевен: Фабер, 2005. – 200 с.: с ил.

SSI© Този сайт е направен със съдействието на Симеон Илиев

Make a free websiteWebnode