Дружество "Краезнание" - гр.Плевен

55

ПАНКОВ, Илия Атанасов. Ботйовият четник Пеньо Йончев: Худож.-докум. повест / Илия Ат. Панков. – Плевен: [Изд. авт.], 1994. – 166 с.

SSI© Този сайт е направен със съдействието на Симеон Илиев

Make a free websiteWebnode