Дружество "Краезнание" - гр.Плевен

45

КЪНЕВ, Христо. 100 години потребителна кооперация „Помощ” - гр. Славяново (1912-2012)./Христо Кънев. – Плевен, 2009, 107 с.

SSI© Този сайт е направен със съдействието на Симеон Илиев

Make a free websiteWebnode