Дружество "Краезнание" - гр.Плевен

43

КРАЕВЕДСКИ СБОРНИК: [Кн.] 1 - /Съставил и ред. Петко Дилков. – В. Търново: Фабер, 203. – Изд. На д-во Краезнание – Плевен. [Кн.] 1 – 2003. – 128 с. [Кн.] 2. – Плевен: Фортуна прес, 2006. – 222 с.: с ил.


 

SSI© Този сайт е направен със съдействието на Симеон Илиев

Make a free websiteWebnode