Дружество "Краезнание" - гр.Плевен

2

АНГЕЛОВ, Ангел Илиев. Опълченецът – герой Никола Василев Комитски: Биографичен очерк / Ангел Илиев Ангелов. – Габрово: Габрово принт, 2003. – 52 с.

 

SSI© Този сайт е направен със съдействието на Симеон Илиев

Make a free websiteWebnode